Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 1103
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
44152833: 1. kreatívna, s. r. o.
43860681: A.D.A. Dent s. r. o.
35860626: A - network spol. s r.o.
44543450: Access Production, s. r. o.
43103791: Adam Čapucha - VÍNO LIMBACH
33720002: Adrián Palan PAFE
36952966: Adriana Cagaňová - A&A
35732890: AEH, spol. s r.o.
35975351: AeroDesign, s.r.o.
35789557: AGADOS Slovakia, s.r.o.
36714984: AGAMA 2, s.r.o.
35974028: AGRICHEM XIMIX, s.r.o.
35814071: AGROLIPT spol. s r.o.
41026128: Alena Danišová
32817266: Alena Koperová - BENETT- FASHION
34675965: Alexander Braun
37292404: Alexander Foršner
36949370: Alexander Ožvald
44570309: ALOI all office, s. r. o.
41997239: Alojz Brisuda